Voor wie vertrouwd is met het onderwijs is het M-decreet een vast begrip. Het werd in 2014 goedgekeurd om te voorzien in maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De evaluaties van het M-decreet legden belangrijke knelpunten bloot: er werd te weinig ingezet op basiszorg in het gewoon onderwijs zelf, er was geen breed gedragen referentiekader en er was nog een te groot gebrek aan vertrouwen in de schoolteams voor de begeleiding van jongeren. Kathleen Krekels: “Dat zijn exact de signalen die we ook in het onderwijsveld opvangen. Leerkrachten lopen op de tippen van hun tenen omdat ze al die zorgvragen, die overigens enorm toenamen, niet konden behappen. Soms moet men ook kunnen benoemen dat gewoon onderwijs niet haalbaar is. Dan is een onderwijscarrière in de setting van een school voor buitengewoon onderwijs de beste kans op hun ontwikkeling. Uiteindelijk willen we kinderen alle mogelijke kansen geven om zich te ontplooien.”

Dat geldt ook voor de leerlingen die extra uitdagingsnoden hebben. “Tot nu toe kwamen enkel de leerlingen met extra ondersteuningsnoden aan bod in het M-decreet. Het is zeer terecht dat we voor hen gepaste ondersteuning zoeken, maar we mogen niet vergeten dat er langs de andere kant van het spectrum ook noden zijn. Daarvoor breken we al lang een lans. Met het nieuwe leersteundecreet zal er structurele aandacht komen voor hoogbegaafde leerlingen. Dat is nieuw. Hiermee bereiken we mijlpalen,” zegt Kathleen Krekels.

Het nieuwe decreet zal inzetten op een stevig fundament van brede basiszorg en verhoogde zorg in het gewoon onderwijs. Daarnaast zal het ondersteuningsmodel met maximaal 36 leersteuncentra efficiënter worden en een einde maken aan de versnippering die er vandaag heerst. Ondersteuners krijgen een vast ambt en een vast statuut, waar ze al heel lang op zitten wachten. “Deze ingrepen moeten ten goede komen aan de onderwijskwaliteit en bij de nieuwe begeleiding van kinderen met zorgnoden in de eerste plaats het realisme en pragmatisme laten terugkeren,” besluit Krekels. “Dat heeft de N-VA tenslotte beloofd met de verkiezingen.”

Onderwerpen