Project rond hoogbegaafdheid wegens succes verlengd

Door Kathleen Krekels op 12 mei 2022, over deze onderwerpen: Hoogbegaafdheid

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts breidt het project rond hoogbegaafde leerlingen verder uit wegens succes. Er kunnen extra scholen deelnemen, om hun beleid voor de slimste leerlingen op punt te zetten. De goede praktijken worden vervolgens verspreid over het hele onderwijs. Dat heeft Weyts geantwoord op een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels (N-VA).

Ongeveer 2 à 3% van de Vlamingen is hoogbegaafd. Hoogbegaafde kinderen en jongeren hebben op school vaak nood aan ondersteuning op maat of aangepaste begeleiding. Daarom maakt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts in deze regeerperiode werk van een Vlaanderenbreed beleid voor deze vroeger vaak vergeten doelgroep. Eind 2020 werden er middelen vrijgemaakt voor projecten in 13 basis- en secundaire scholen, onder begeleiding van een universitair expertisecentrum. In elke school zoeken ze de beste manier om hoogbegaafde leerlingen te ondersteunen en te begeleiden.

Groot succes

Weyts breidt het project rond hoogbegaafde leerlingen nu verder uit wegens succes. Dat heeft hij geantwoord op een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels (N-VA). De scholen die al deelnemen aan het project zijn allemaal erg enthousiast over de kans om hun zorgbeleid voor hoogbegaafde leerlingen verder te verbeteren. De scholen geven stuk voor stuk aan dat dit ook de andere leerlingen ten goede komt: ook leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen, of leerlingen die gewoon nood hebben aan wat extra tijd profiteren bijvoorbeeld mee van een verbeterd zorgbeleid. Het expertisecentrum heeft ondertussen heel wat aangepaste leermaterialen ontwikkeld op maat van hoogbegaafde kinderen.

Kathleen bezocht afgelopen maanden de 13 ankerscholen die hun schouders mee onder het project zetten. “De voorbije maanden bezocht ik de 13 ankerscholen die zich geëngageerd hebben om hun schouders mee onder dit project te zetten. Zij begeleidden ieder een 20-tal scholen en creëerden zo een lerend netwerk van meer dan 250 scholen. Zowel de ankerscholen onderling als de lerende netwerken waren een bron van informatie en goede praktijken die zeer succesvol met elkaar gedeeld en toegepast werden. Niet alleen versterkten zij hiermee hun werking voor de sterk cognitieve en hoogbegaafde leerlingen maar evengoed hun brede basiszorg voor alle leerlingen. Daarnaast gaven zij waardevolle insteken om kleine aanpassingen in de regelgeving door te voeren die een wereld van verschil maken voor deze leerlingen. Dit project is zijn verderzetting absoluut waard. Het is een mooi voorbeeld van het efficiënt inzetten van beperkte middelen.

Lerende Netwerken

Alle huidige scholen in het proefproject worden verder ondersteund tot 31 oktober 2023. De beste praktijken worden breed verspreid naar alle scholen. Dat zal gebeuren via de website www.projecttalent.be, studiedagen, maar op termijn ook via de CLB’s, de pedagogische begeleidingsdiensten, de lerarenopleidingen, …

Zonder aanpak op maat kan de scholing van hoogbegaafde leerlingen echt mismeesterd worden”, zegt Weyts. “Kinderen kunnen dan erg ongelukkig worden en zelfs gaan onderpresteren. Daarom maken we stap voor stap werk van een beleid rond hoogbegaafdheid in alle scholen. Ik ben heel blij dat het proefproject verder uitbreidt. Er wordt een heel netwerk uitgebouwd, waarbij scholen elkaar coachen. De lessen die we leren in dit project kunnen we uiteindelijk in alle scholen toepassen”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is