Leersteun

In de eerste plaats is er natuurlijk het decreet leersteun. Leerlingen met een visuele of auditieve beperking krijgen in de klas ondersteuning van leerondersteuners of kunnen terecht in gespecialiseerde scholen voor buitengewoon onderwijs. Waar deze kennis en knowhow tijdens het M-decreet enorm gefragmenteerd was, is er nu een efficiënte concentratie in 40 leersteuncentra. Voor deze zogenaamde ‘kleine types’ kunnen de leersteuncentra (die de leerondersteuners uitzenden) bovendien extra expertise aanvragen bij vier verschillende specifieke leersteuncentra, verspreid over Vlaanderen.

Decreet VGT

Vlaanderen erkende in 2006 reeds de Vlaamse Gebarentaal (VGT) als officiële taal van de Vlaamse Dovengemeenschap. Minister van Onderwijs Ben Weyts wil nu nog een stap verder gaan met een decreet dat de taalafdeling Nederlands-Vlaamse Gebarentaal toevoegt in het onderwijs. Dat betekent dat scholen middelen zullen krijgen om klassen ter organiseren waarin (mee) lesgegeven wordt in Vlaamse Gebarentaal. In de tussentijd loopt er een proefproject voor een inclusieve school, waarbinnen VGT een volwaardige plaats krijgt. De inzichten uit dit project zullen een grote meerwaarde zijn bij de uitwerking van het decreet.

Canon voor slechtzienden en laaggeletterden

De canon van Vlaanderen kan een belangrijke rol spelen in bijvoorbeeld de lessen Nederlands en geschiedenis. De eerste versie was echter niet toegankelijk voor blinde en slechtziende leerlingen. Daar kwam recent verandering in: de Canoncommissie werkte een audioversie uit waardoor ook deze leerlingen mee ondergedompeld kunnen worden in dit uitstekende lesmateriaal over de gedeelde geschiedenis van Vlaanderen.

Luisterpuntbibliotheek

Tenslotte wil ik de nadruk leggen op Luisterpunt, de bibliotheek voor onder meer blinden en slechtzienden. Scholen kunnen voor hun blinde en slechtziende leerlingen luisterboeken bestellen. Minister Ben Weyts maakte dit schooljaar middelen vrij om de band van deze bibliotheek met het onderwijs nog verder te versterken. De registratie van leerlingen zal in het vervolg een stuk vlotter lopen zodat zij niet onnodig lang hoeven te wachten op hun luisterboeken en ze dus zo snel mogelijk mee het curriculum kunnen volgen. Een welkome ontlasting voor leerkracht én leerling!

Inclusie

De oppositie heeft haar mond vol over te weinig inclusie in ons onderwijs. Deze voorbeelden tonen echter aan dat, met de N-VA aan het roer, stap voor stap drempels worden weggewerkt om blinde en dove leerlingen aan boord te houden. Dat is de verandering die werkt!

Onderwerpen