Tijdens de zomervakantie kunnen scholen via zomerscholen een educatief zomeraanbod aanbieden. Het is intussen de vierde keer dat die zomerscholen worden georganiseerd en het succes ervan blijft jaar na jaar toenemen. Met 122 zomerscholen voor 16.131 leerlingen werden er nog nooit zoveel leerlingen met een schoolse achterstand speels voorbereid op het volgende schooljaar. 

Prioritaire werven

Op een school na heeft elke zomerschool met aanbod voor het kleuter- of lager onderwijs aangegeven in te zetten op Nederlands. Ook de leergebieden wiskundige initiatie en wiskunde blijven populair. “Het grote aanbod Nederlands en wiskunde past helemaal in het voornemen van de minister om te focussen op deze twee essentiële vakken. Ik ben daarom erg blij om te zien dat het instrument van de zomerscholen gretig wordt aangegrepen om gehoor te geven aan deze oproep”, besluit Krekels.