Gezocht: projectvoorstellen rond hoogbegaafdheid

Door Kathleen Krekels op 21 augustus 2020, over deze onderwerpen: Hoogbegaafdheid

Wie als school relevante expertise heeft opgebouwd om cognitief sterk functionerende leerlingen te begeleiden, kan een projectvoorstel indienen dat het Vlaams beleid en de praktijk in scholen met betrekking tot hoogbegaafde jongeren in beeld moet brengen. Vlaams parlementslid Kathleen Krekels breekt al lang een lans voor het versterken van het hoogbegaafdenbeleid. “Tot hiertoe was er vanuit het beleid amper aandacht voor deze groep jongeren. Daar komt nu eindelijk verandering in.”

Het Vlaams regeerakkoord besteedt uitdrukkelijk aandacht aan hoogbegaafde jongeren. De minister vertaalde dit kort nadien in zijn beleidsnota in een ondersteuningsimpuls van een half miljoen. Dat budget gaat naar de projectoproep. “Het is de bedoeling om voorbeeldscholen en expertisecentra te selecteren die hun pluimen reeds hebben verdiend inzake hoogbegaafdenwerking. Op basis daarvan willen we tot een lijst van ondersteuningsmaatregelen komen voor het zorgbeleid en het kwaliteitstoezicht. Daarnaast zal er op basis van de input ook een kennisplatform worden ontwikkeld en zullen de noden in kaart worden gebracht om de juiste professionalisering voor te schrijven,” vertelt Kathleen Krekels.

Nog altijd wordt hoogbegaafdheid gezien als een luxeprobleem, maar de realiteit contesteert dat. “Daarom hebben we tijdens de vorige legislatuur een resolutie ingediend om het thema hoogbegaafdheid op de agenda te zetten. Met dit projectvoorstel blijft het niet zomaar bij woorden, maar wordt ons pleidooi voor een betere begeleiding van hoogbegaafde jongeren in het Vlaams onderwijs omgezet in concrete daden.”

Scholen van het gewoon basisonderwijs, het gewoon secundair onderwijs en wetenschappelijke expertisecentra hebben tot 27 september 2020 om een projectvoorstel in te dienen.

Klik hier voor meer informatie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is