Half miljoen voor ondersteuning hoogbegaafden

Door Kathleen Krekels op 4 december 2019, over deze onderwerpen: Hoogbegaafdheid

In het verleden kregen hoogbegaafde leerlingen en hun leerkrachten geen specifieke ondersteuning vanuit de overheid. “Daar komt nu eindelijk verandering in,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels tevreden. Zij was trekker bij de indiening van een resolutie voor meer ondersteuning van hoogbegaafde jongeren tijdens de vorige legislatuur.

Bij de regeringsvorming werd in het regeerakkoord de intentie opgenomen om maatregelen te nemen ter ondersteuning van hoogbegaafde jongeren. Hen tijdig herkennen is een belangrijke uitdaging voor leerkrachten, maar ook willen ze gebruik kunnen maken van hulpmiddelen om het lesaanbod op hun specifieke onderwijsbehoeften af te stemmen. “Bijkomende middelen werd in de beleidsnota van kersvers onderwijsminister Ben Weyts opgenomen als beleidsimpuls. Concreet zal er een half miljoen worden voorzien voor de ondersteuning,” zegt Krekels.

Hoogbegaafdheid wordt nog altijd als een luxeprobleem omschreven, maar dat is het eigenlijk allesbehalve. “Daarom heeft de N-VA tijdens de vorige legislatuur in de vorm van een resolutie het initiatief genomen om hoogbegaafdheid op de agenda te zetten. Ik ben heel tevreden dat ons pleidooi voor een betere begeleiding van hoogbegaafden in het Vlaams onderwijs werd overgenomen. Inzetten op kennis en tijdige herkenning is echt enorm belangrijk, net zoals de nodige middelen om deze jongeren optimaal te ondersteunen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is