Ook hoogbegaafde leerlingen hebben zorgnoden

Door Kathleen Krekels op 7 november 2018, over deze onderwerpen: Hoogbegaafdheid, Leerlingenbegeleiding, M-decreet

De eerste resultaten van een grootschalig onderzoek over hoogbegaafdheid bevestigt waar de N-VA zich al langer zorgen over maakt: een onaangepaste zorgstructuur voor hoogbegaafden leidt tot nefaste gevolgen voor de schoolcarrière van deze doelgroep. N-VA parlementslid Kathleen Krekels kaartte dit aan tijdens de plenaire zitting van 7 november 2018.

Talentstudie

Drie universiteiten – de KU Leuven, de UGent en de UAntwerpen – voerden tijdens het schooljaar 2017-2018 een onderzoek uit bij 3.400 leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs in 27 Vlaamse scholen. Via vier meetmomenten worden hun prestaties en het psychosociaal en motivationeel functioneren van de leerlingen in kaart gebracht. Uit de resultaten blijkt dat de cognitief sterke leerlingen zich over het algemeen sterk inzetten, maar dat het onderwijsaanbod te weinig is afgestemd op hun specifieke noden. Ze gaan minder op in hun schoolwerk, halen er minder energie uit, worden onvoldoende uitgedaagd en zijn daardoor minder gemotiveerd. “We wachten verder onderzoek nog af, maar de eerste resultaten bevestigen waar wij al langer ons hand voor in het vuur steken. Het is dringend tijd voor een versterkt beleid rond hoogbegaafdheid,” reageert Krekels op de resultaten.

 

Conceptnota

De N-VA diende recent een conceptnota in om hoogbegaafdheid onder de aandacht te brengen en concrete voorstellen te plegen. “Het zijn niet allemaal Einsteins,” stelt Krekels. “Nochtans is dat wel de perceptie. En inderdaad: hoogbegaafden leren sneller, maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Ik ben tevreden dat de minister onze zorg en mening deelt dat hoogbegaafde leerlingen ook recht hebben op zorg op maat. Met het M-decreet leveren we grote inspanningen om elke leerling met gepaste zorg een plek te geven in het onderwijs. En dat is terecht! Er is aan de andere kant van het spectrum echter ook een groep van hoogbegaafden, die 2 à 3% van de Vlamingen vertegenwoordigt, die naar het privéonderwijs trekt omdat ze niet de juiste zorg krijgen.”

 

Geen enkel talent verspillen

Ook hoogbegaafde leerlingen hebben dus zorgnoden. Daarom werkte de N-VA concrete ideeën uit om te voorzien in begeleiding van hoogbegaafden. Dit op basis van vele gesprekken met onderwijspartners, ouders én andere stakeholders. De voorstellen zijn opgebouwd rond drie belangrijke pijlers:

  1. Leerkrachten. We willen van hoogbegaafdheid een prioritair nascholingsthema maken en hoogbegaafdheid beter bekend maken in de lerarenopleidingen.
  2. Kennisuitwisseling. De N-VA wenst werk te maken van een platform om goede praktijkvoorbeelden en materialen uit te wisselen voor de omgang met hoogbegaafde jongeren.
  3. Ondersteuning. We willen het kenmerk ‘hoogbegaafdheid’ verbinden aan extra middelen om gepaste zorg te kunnen bieden.

Het volledige verslag vindt u hier

Bekijk hier (een deel van) de actuele vraag:

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is